Uitgelicht

 • Belevingstuin in Nuth opgeleverd

  De bewoners van zorgcentrum Op den Toren kunnen sinds kort genieten van een gezellige, natuurlijke tuin. Lees verder

 • Speelpark ’t Hertenkamp met thema!

  Een uitkijktoren, speeltrein, cactus speeltoestel en een ponycircuit komt allemaal in het nieuwe speelpark! Lees verder

 • Zintuigentuin gepresenteerd in Reuver +3D VIDEO

  Prikkelen van de zintuigen staat centraal in de nieuwe tuin van Zorgcentra Porta Silva Lees verder

 • Groenwens bestaat 5 jaar!

  Maart is FEESTMAAND bij Groenwens. Lees verder

Toon alle Nieuwsberichten

Bodem en Milieu

Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheid verklaring of ‘schone grondverklaring’ is. Is die er niet, dan moet uitgezocht worden of het terrein mogelijk vervuild is. Gaat u bouwen of aanbouwen, dan is vaak een bodemonderzoek nodig om een bouwvergunning te kunnen krijgen.

In de Nederlandse bodem komt bodemverontreiniging op grote schaal voor. We spreken hier over meer dan 50.000 locaties die ernstig vervuild zijn en gesaneerd dienen te worden. De verontreiniging kan uiteenlopende oorzaken hebben. Zoals voormalige chemische wasserijen, stortplaatsen, benzinestations, autogarages of landbouwgrond die soms nog gevaarlijke en inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen bevatten. Gebruikte ondergrondse olietanks zijn vaak opgevuld met zand, maar kunnen vroeger olie gelekt hebben.

Groenwens begeleidt werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater. Onder die omstandigheden is het noodzakelijk om deskundigen in te schakelen om een veilige (werk-)omgeving te waarborgen Groenwens kan deze deskundigheid leveren.

Groenwens verzorgd de werkvoorbereiding wat hiervoor nodig is. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase, het valideren en controleren van de veiligheidsklasse (door een middelbaar of hogere veiligheidskundige), het leveren van een deskundig leidinggevende projecten  ( DLP )  in het kader van de CROW 132, het leveren van een kwaliteitsverantwoordelijk persoon ( KVP ) in het kader van de BRL 7000, het houden van toezicht tijdens de uitvoering en het inbrengen van expertise in het algemeen met betrekking tot vervuilde grond.

We hebben alle benodigde kennis in huis voor uiteenlopende bodemsaneringsprojecten. We werken met bedrijven maar ook projecten van overheden zitten in onze expertise om deze te kunnen te begeleiden. Groenwens is snel groeiende op het gebied van Bodem en Milieu en zal de komende jaren voor u als opdrachtgever nog meer kunnen bieden op dit gebied.

Mochten wij u kunnen helpen met het inzetten van een DLP / KVP, of andere deskundigheid met betrekking tot vervuilde grond neem dan vrijblijvend telefonisch contact op of vul het contactformulier in op deze site.