Projecten

Hier vindt u een aantal voorbeeld projecten die in de afgelopen jaren door Groenwens zijn ontworpen.

De plannen zijn zeer verschillend waaruit blijkt dat er veel mogelijk is. Wij hopen u hiermee een goed beeld te geven wat Groenwens voor u zou kunnen betekenen.