Daktuin

Een multifunctionele daktuin die meer dan alleen mooi is!

Woensdag 23 februari 2011  openden de commissaris van de koningin Wim van de Donk en de directie van ZLTO officieel het nieuwe ZLTO-kantoor aan de Onderwijsboulevard. Onderdeel van de opening was de opening van de daktuin.

De aanleg op beeld vastgelegd!

In het najaar van 2010 werd de daktuin van het nieuwe hoofdkantoor van ZLTO in ‘s-Hertogenbosch aangelegd. Elke minuut werd er een foto gemaakt door de camera. De camera is bevestigd op het dak van de school Helicon. De beelden werden wekelijks openbaar gemaakt en worden momenteel onder andere gebruikt als educatieve functie voor de Helicon opleiding.

Bekijk hier de aanleg van de dakuin:

Totale aanleg Daktuin ZLTO

Ontwerp daktuin:

Het ontwerp is gemaakt in opdracht van ZLTO/NCB Onroerend Goed B.V. De opdracht was om een ontwerp te maken voor een multifunctionele daktuin op de parkeergarage van het nieuwe hoofdkantoor van ZLTO.

De daktuin heeft een oppervlakte van 1.550 m2 en wordt gerealiseerd op het dak van de ondergrondse parkeergarage aan de achterzijde van het nieuwe hoofdkantoor van ZLTO. Het hoofdkantoor is gelegen op de hoek van de Vlijmenseweg en de Onderwijsboulevard te ‘s-Hertogenbosch. De aanleiding van het project is om het dak aantrekkelijk te maken voor ZLTO en zijn omgeving. ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte, die ruim 18.000 leden komende uit Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigt.

Gestart is met het maken van een programma van eisen voor de daktuin, waarin de wensen en eisen van ZLTO en andere belanghebbenden zijn opgenomen. Belangrijk was dat de tuin méér dan alleen mooi moest zijn. De tuin moest multifunctioneel gebruikt kunnen worden en passen binnen de visie van ZLTO, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Daarnaast moest de tuin zo optimaal mogelijk aansluiten bij de vormgeving van het gebouw. Bij het maken van het ontwerp is goed rekening gehouden met de maximum belasting en de gebruikers van de tuin. Er zijn verschillende kamers gemaakt, die worden afgebakend door verhoogde plantvakken. Twee krachtige zichtlijnen doorbreken deze verhoogde plantvakken en geven extra diepte aan de tuin. Na het maken van het ontwerp is de materialisatie bepaald. Hierbij is gekozen voor duurzame materialen. Het beplantingsplan bestaat vooral uit grote groepen bloeiende beplanting, die grotendeels wintergroen zijn. Dit straalt rust uit en zorgt ervoor dat er jaarrond iets te beleven is in de tuin. Voor de totstandkoming van het definitieve ontwerp is intensief samengewerkt met diverse betrokken partijen. Na het maken van het ontwerp is een RAW-bestek opgesteld. Bij het bestek horen tevens een 25-tal technische tekeningen.

Het bestek is aanbestedingsgereed gemaakt, waardoor in het najaar van 2010 de uitvoering kan starten. Voor het onderhoud van de daktuin is een beheerplan opgesteld. Het beheerplan beschrijft nauwkeurig de onderhoudswerkzaamheden voor zowel de dode- als levende materialen, zodat de daktuin nog jaren een aantrekkelijke verblijfsruimte blijft!

 

Bekijk hier de 3D visualisatie van de daktuin: